חטיבת הביניים היובל מבשרת ציון

חטיבת הביניים היובל מבשרת ציון

רישום לחטיבה לשנת הלימודים תשע"ט

להלן מידע וטפסי הרשמה לחטיבה

בית ספר ללא הפסקה

מידעון חודש דצמבר

במידעון כלל הפעילוות שהתקיימו בחטיבה במהלך החודש

שאלון אקלים

אולימפיאדת אילן רמון - תמונות לווין מצויינות מדעים

עידן הרובוטים מגיע למבשרת

מידע ופרטים על קבוצת הרובוטיקה הבית ספרית

רשימת ספרי לימוד - שנת הלימודים תשע"ח

מידע בית ספרי

שאלון משוב למורה במקצוע מדעים

מאגר משימות אורייניות מתוקשבות

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA