יום ב', ג’ בחשון תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה
אמנה זו נועדה להגדיר מטרות, יעדים וכיווני פעולה של חטיבת הביניים היובל. האמנה נחוצה על מנת לאפשר שיתוף פעולה פורה המבוסס על הסכמה ידועה מראש של שלושת המרכיבים של בית הספר: תלמידים, הורים ומורים.

חזון – חטיבת הביניים היובל בית הספר חרת על דגלו שלושה עקרונות בסיסים המכונים "שלושת המ"מים: מצויינות – חתירה לעשייה איכותית השואפת לביצוע הטוב ביותר, מעורבות – בחברה ובקהילה ומפגש – טיפוח השיח בין תלמידים, מורים והורים תוך ראיית הזולת, שיתופו ושמירה על כבודו, וברוחם נכתבה אמנה זו. 1. כבוד האדם עומד בבסיס המפגש בין באי בית הספר. לפיכך, בית הספר יפעל לטפח את ערכי היסוד של כבוד האדם והכבוד לגופם ולנפשם של אחרים, יטפח הכרה בשוויון ויתן הזדמנות שווה ויחס אישי לכל תלמיד, ויתווה דרך של התייחסות לכל אדם בהגינות, פתיחות, רגישות, סובלנות, קבלת השונה וכבוד הדדי. 2. באי בית הספר ישאפו לממש את כישוריהם תוך חתירה למצויינות ולמיצוי יכולותיהם. לפיכך, בית הספר יפעל לפתח את רוחב הדעת, הסקרנות וכישורי החשיבה והלמידה בכל התחומים ויקנה יכולת התמודדות עם תכנים חדשים בעולם משתנה ומתפתח. 3. באי בית הספר יפעלו בראיה של מעורבות חברתית וסביבתית. לפיכך, בית הספר יעודד התנדבות ותרומה לחברה הבית ספרית ולקהילה ויפעל להגברת האחריות לחברה ולסביבה. 4. על מנת להגשים את המטרות האלו קהילת בית הספר תשאף ליצירת אקלים בית ספר המעודד תחושת שייכות ושותפות. בית הספר יפעל לפיתוח הזהות האישית ויאפשר ביטוי עצמי, הבעת עמדה, מנהיגות, חדוות יצירה וזכות למימוש עצמי ויפתח בקרב באיו משמעת עצמית ואחריות אישית וקבוצתית. חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב באי בית הספר ישאפו לממש את כישוריהם תוך חתירה למצויינות ולמיצוי יכולותיהם. לפיכך, בית הספר יפעל לפתח את רוחב הדעת, הסקרנות וכישורי החשיבה והלמידה בכל התחומים ויקנה יכולת התמודדות עם תכנים חדשים בעולם משתנה ומתפתח. זאת על ידי הכשרת תלמידים בעלי עמדות ודעות, השערת השערות, פיתוח אינטואיציה, ספקנות, חשיבה ביקורתית, חקירה ובחירה ויכולת למידה עצמאית. על מנת להמשיך ולחזק מגמות אלו ישאף בית הספר למימוש ההיבטים הבאים: גיוון דרכי הוראה על ידי שימוש באמצעים טכנולוגיים מגוונים. חיזוק מיומנויות למידה מתוקשבות ועצמאיות אצל התלמידים בהכוונה לחשיבה מסדר גבוה חיזוק השימוש בטכנולוגיה בתהליכי הוראה, למידה והערכה. יישום השימוש באמצעים מתוקשבים לביצוע תקשורת במסגרת ההוראה והלמידה.- שימוש בפורטל הבית ספרי במקור להוראה ולמידה באמצעות מרחבי הכיתות הוירטואליים תכנון שנתי של פעילות אתיקה ומוגנות ברשת על ידי צוות - "חיים ברשת" פיתוח מקצועי של מורי החטיבה בחשיבה תלת שנתית שנה א'- התנסות פעילה עבודה שוטפת תוך שיפור במיומנות התקשוב והתקשורתהכרה ושימוש בכלים מתוקשביםהקניית מיומנויות מתוקשבות בסיסיות לתלמידים שנה ב' - התמקצעותבכל אחד מההיבטים המפורטים בתכנית העבודה הבית ספרית, עריכת תכנים מתוקשבים על בסיס תכנים קיימים.הנחלת שימוש במיומנויות תקשורת ושיתוף לתלמידים. שנה ג' - פיתוח מומחיותהכרה ושימוש ובחידושים הטכנולוגיים העדכנייםייצור ופיתוח תכנים מתוקשבים חדשים ומיומיומנויות מתקדמות בתחום התקשוב לתלמידים תוך חיזוק הלומד העצמאי