יום ו', ה’ באייר תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה

"מתחת לתלבושת האחידה פועמים מאה לבבות שונים, וכל אחד מהם – קושי אחר, עבודה אחרת, דאגה וחשש אחרים" יאנוש קורצ'אק אני מאמין אנחנו עובדים באהבה, מתוך אמונה ורצון בהצלחת התלמידים. הדגש בבית הספר הוא ראיית הפרט, מתן מענה מתאים, התייחסות לבוגר בית הספר – ערכי, מעורב, בעל מיומנויות למידה וידע, לומד עצמאי.השאיפה: תלמידים בטוחים, לומדים ומאושרים.רקעבחטיבת הביניים היובל 3 שכבות. כל שכבה מחולקת ל- 2 גושים. כל כיתה מונה כ-35 תלמידים ולה מחנך/ת. כל אחד נחשב! חזון בית הספר1. כבוד האדם וחינוך ערכי עומדים בבסיס המפגש בין באי בית הספר. לפיכך, בית הספר יפעל לטפח את ערכי היסוד של כבוד האדם והכבוד לגופם ולנפשם של אחרים, יטפח הכרה בשוויון וייתן הזדמנות שווה ויחס אישי לכל תלמיד, ויתווה דרך של התייחסות לכל אדם בהגינות, פתיחות, רגישות, סובלנות, קבלת השונה וכבוד הדדי.2. באי בית הספר ישאפו לממש את כישוריהם תוך חתירה למצוינות ולמיצוי יכולותיהם. לפיכך, בית הספר יפעל לפתח את רוחב הדעת, הסקרנות וכישורי החשיבה והלמידה בכל התחומים ויקנה יכולת התמודדות עם תכנים חדשים בעולם משתנה ומתפתח.3. באי בית הספר יפעלו בראיה של מעורבות חברתית וסביבתית.לפיכך, בית הספר יעודד התנדבות ותרומה לחברה הבית ספרית ולקהילה ויפעל להגברת האחריות לחברה ולסביבה.4. על מנת להגשים את המטרות האלו קהילת בית הספר תשאף ליצירת אקלים בית ספר המעודד תחושת שייכות ושותפות. בית הספר יפעל לפיתוח הזהות האישית ויאפשר ביטוי עצמי, הבעת עמדה, מנהיגות, חדוות יצירה וזכות למימוש עצמי ויפתח בקרב באיו משמעת עצמית ואחריות אישית וקבוצתית.