יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה

אלה ח' בית א' ט' בית א' ט' בית ב' אריאל ז' בית ב' ח' בית א חן ז' בית א' ח' בית ב' יהודית ח' בית א' ח' בית ב' ט' בית ב' יפעת ז' בית ב' ח' בית א' מונה ז' בית א' ז' בית ב' ח' בית ב' ט' בית ב' מיכאל ט' בית א' ט' תל"מ מרים ז' בית א' ז' בית ב' ט' בית א' ח' בית ב' משה ז' בית א' ז' בית ב' ח' בית ב' ט' בית א' ט' בית ב' נאור ז' בית ב' ח' בית א' ח' תל"מ ט' בית א' עפרה ז' בית ב' ח' בית א' ח' בית ב' ט' בית ב' רינת ז' בית א' ח' בית ב'