יום ו', ה’ באייר תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה

מדלן שאלון 1 שאלון 2 שאלון 3 ח' בית א לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה ח' בית א' מצויינות לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה ח' בית ב' לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה ורד שאלון 1 שאלון 2 שאלון 3 ח' בית ב' מצויינות לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לילי שאלון 1 שאלון 2 שאלון 3 ח' בית א' מצויינות לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה ח' בית ב' מצויינות לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה וריטל שאלון 1 שאלון 2 שאלון 3 ח' בית א' לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה ח' בית ב' לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה רחל שאלון 1 שאלון 2 שאלון 3 ח' בית ב' לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה שירה שאלון 1 שאלון 2 שאלון 3 ח' בית א' לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה ח' בית ב' לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה דור שאלון 1 שאלון 2 שאלון 3 ח' בית א' מצויינות לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה לחצ/י לכניסה