יום ו', ה’ באייר תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה
במידעון כלל הפעילויות שהתקיימו בבית הספר במהלך החודשים אפריל - מאי

מידעון אפריל מאי.pdf