יום ו', ה’ באייר תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה
רעיון שנולד בישיבת הנהלה, החל לקרום עור וגידים בחטיבה והפך לתחרות חגיגית עבור כל תלמידי חטיבת היובל.במסגרת החינוך לערכים, אותו חרטה על דגלה חטיבת היובל, החלטנו להציב את ערך שימור השפה והשימוש בה בצורה תקינה ועשירה כדבר שבשגרה באמצעות הוראת ביטויים שגורים ופתגמים.

התלמידים במהלך החידון רעיון שנולד בישיבת הנהלה, החל לקרום עור וגידים בחטיבה והפך לתחרות חגיגית עבור כל תלמידי חטיבת היובל.במסגרת החינוך לערכים, אותו חרטה על דגלה חטיבת היובל, החלטנו להציב את ערך שימור השפה והשימוש בה בצורה תקינה ועשירה כדבר שבשגרה באמצעות הוראת ביטויים שגורים ופתגמים.באמצעות מצגת מקסימה (מפורסמת באתר בית הספר), למדו בשלוש השכבות ביטויים ופירושם, את המקור לביטויים ואת הסיפור העומד מאחוריהם. בנוסף, התלמידים למדו כיצד להשתמש בהם בשיח היומיומי.בהמשך נבחנו התלמידים על הביטויים בכיתות ובכך למעשה התכוננו לקראת השלב הראשון: השלב הכיתתי, בו קבוצות תלמידים השיבו על שאלות משימה שונות הקשורות לביטויים. מכל כיתה נבחרה קבוצה שהיטיבה להכיר את הביטויים ואת אופן השימוש בהם, והתלמידים הנמנים עליה העפילו לשלב הבא: השלב הגושי. באופן חגיגי התכנסה כל שכבה בלובי בית הספר. על האקרן הוקרנה מצגת שכללה ביטויים שונים ומשימות שונות הקשורות בהם. כמובן שרמת הקושי של המשימות הלכה ועלתה והמתח היה רב. בסופו של התהליך, שאף כלל כתיבת חיבור בשילוב הביטויים, נבחרה כיתה מכל גוש שתעלה לשלב הבא: השלב השכבתי, ולאחר מכן השלב הבית ספרי, בו יתמודדו שלושה נציגים משלוש השכבות.יש לציין כי המורים נרתמו למשימה ברצון והכינו היטב את הכיתות לקראת החידונים. ללא ספק, הערך המוסף של הוראת הביטויים בא לידי ביטוי בשיח השוטף בין התלמידים לבין המורים. במסדרונות בית הספר ובשיעורים השונים ניתן לשמוע ביטויים מתעופפים בחלל האוויר, עת התלמידים משלבים אותם במצבים נתונים ומיישמים אותם כראות עיניהם. התלמידים מדווחים כי אף בבית הם משלבים ביטויים והשמחה גדולה בחטיבה. הפרס, באדיבות מנהלת בית הספר, בו תזכה הכיתה המנצחת, הוא מימון לאוטובוס לנסיעה לטיול לירושלים. כאמור, התלמידים עושים כמיטב יכולתם לחתור למטרה ולהצליח בה. צוות המורים לעומת זאת מסתפק בהצלחת המשימה של שימור השפה העברית, מקורותיה וערכיה, והפיכתה לשגורה בפי הדור הצעיר. חיבור ביטויים של מאיה לפינר תלמידת כיתה ז' בבית הספר..pdf תמונות נוספות מהפעילות