יום ו', ה’ באייר תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה
מצורפת מצגת הכנה לקראת תחרות הביטויים הבית ספרית

מצגת ביטויים - 50.pptx