יום ו', ה’ באייר תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה
להלן מידע וטפסי הרשמה לחטיבה

ברוכים הבאים לחטיבת היובל ההרשמה האינטרנטית תתקיים בין התאריכים 16 בינואר עד 19 במרץ 2018. למעוניינים להירשם במזכירות בית הספר על ידי מסירה ידנית של הטפסים: מזכירות בית הספר תהיה פתוחה לצורך רישום החל מתאריך 4 במרץ 2018 ועד לתאריך 19 במרץ 2018. א, ב, ד , ה בין השעות 8:30-14:00. בימי שישי בין השעות 8:30-11:30. לתלמידים שירשמו לאחר מועד סיום ההרשמה - לא נתחייב לתת את בחירתם לחברים בכיתה הרישום יכלול:טפסי רישום מלאים צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח ילדים.שתי תמונות דרכון עדכניות.צילום תעודת מחצית א' של כיתה ו'טופס השאלת ספרים טופס הוראת קבע מלא תלמידים ללא המסמכים הדרושים וטפסי הרשמה מלאים וחתומים לא יוכלו לבצע הרשמה. לאחר המילוי ניתן לשלוח את הטפסים למייל בית הספר לכתובת:school@hayovel.org.ilאו לחילופין, למסור את הטפסים במסירה ידנית במזכירות בית הספר החל מתאריך 4.3.18. ‏‏טופס הרשמה אינטרנטי - לעולים לכיתה ז.docx ‏‏‏‏טופס הרשמה אינטרנטי - לעולים לכיתות ח ו - ט.docx טופס השאלת ספרי לימוד תשעט.docx טופס הוראת קבע.PDF