יום ב', ג’ בחשון תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה
להלן מידע וטפסי הרשמה לחטיבה לתלמידים העולים לכיתה ז'

ההרשמה האינטרנטית תתקיים בין התאריכים 27 בינואר עד 30 במרץ 2017. לתלמידים שירשמו לאחר מועד זה - לא נתחייב לתת את בחירתם לחברים בכיתה למעוניינים להירשם במזכירות בית הספר על ידי מסירה ידנית של הטפסים: מזכירות בית הספר תהיה פתוחה לצורך רישום החל מתאריך 15 במרץ 2017 ועד לסיום מועד ההרשמה בימים א,ב, ד , ה בין השעות 8:30-14:00. בימי שישי בין השעות 8:30-11:30. הרישום יכלול: טפסי רישום מלאים צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח ילדים. שתי תמונות דרכון עדכניות. צילום תעודת מחצית א' של כיתה ו' טופס השאלת ספרים טופס הוראת קבע מלא תלמידים ללא המסמכים הדרושים וטפסי הרשמה מלאים וחתומים לא יוכלו לבצע הרשמה. לאחר המילוי ניתן לשלוח את הטפסים למייל בית הספר לכתובת: hayovelmz1@gmail.com, או לחילופין, למסור את הטפסים במסירה ידנית במזכירות בית הספר החל מתאריך 15.3.17 טפסי ההרשמה: טופס הנחיות למילוי ושליחה טופס פרטים אישיים.docx · הורדת הקובץ למחשב · מילוי הטופס ע"ג המחשב · חתימה אלקטרונית בעזרת העכבר. · שמירת הטופס · שליחה למייל בית הספר / מסירה ידנית במזכירות ביה"ס טופס ויתור סודיות.docx הצהרת בריאות + אישור למתן חיסונים.docx שאלון לתלמיד.docx בחירת חברים לכיתה השאלת ספרים.docx טופס תשלומי הורים כיתות ז.docx הוראת קבע.pdf טופס זה יש להדפיס, לחתום ידנית, לסרוק ולשלוח למייל בית הספר / מסירת הטפסים במזכירות בית הספר טופס בקשה להנחה.doc את הטופס יש להגיש בתחילת שנת הלימודים למזכירות בית הספר / למחנכת הכיתה.אין התחייבות לקבל את הבקשה.לאחר הגשת הטופס, יש ליצור קשר עם בית הספר לגבי התשובה. רק טפסים מלאים ירשמו.