יום ו', ה’ באייר תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה
מסורת בחטיבת היובל. במסגרת לימודי מקצוע מדעים, תלמידי שכבה ט' מהקבצות המצוינות העבירו פעילות לתלמידי שכבה ז' .בפעילות התלמידים נחשפו לניסוים רבים בנושא אור, צבע ובעירה.

התלמידים במהלך הפעילות הסקרנות, העניין והמעורבות של תלמידי שכבה ז' השתלבה בידע של התלמידים אשר הדריכו את הפעילות. זה היה חינוך לערכי המצויינות הלכה למעשה. הפעילות אורגנה על ידי צוות מורי המדעים בחטיבה. תמונות נוספות מהפעילות