יום ב', ג’ בחשון תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה

בחטיבת היובל מחנכים לערכים מתוך אמונה בבני הנוער שלנו ומתוך רצון ומטרה לגדל אזרחים פעילים ותורמים לחברה ולמדינה, נעסוק בדילמות מוסריות, נשאל שאלות, נדון ונגיע להעמקה בתכנים השונים. המיקוד השנה, יעסוק בחינוך לערכים ולמידה משמעותית. נתמקד בעיקר בערכים כמו כבוד, אחריות, אהבת הארץ, מעורבות חברתית פעילה, רגישות וחמלה, למידה ומצויינות, מפגש, יושרה ואמון הדדי, הכרת תודה, הכרת הטוב ועוד.