יום ו', ה’ באייר תשע”ח
דבר המנהל/ת חינוך לערכים חזון בית הספר פרטים ומיקום חדר מורים רישום לחטיבה

ערכים כדרך חיים חינוך לערכים הוא מתן הזדמנות לילד, מוקדם ככל האפשר בחייו, להתאמן בהכרעות בין טוב לטוב ובין רע לרע בכוחות עצמו, כלומר להכריע ביניהם. חינוך לערכים הוא טיפוח רגישויותיו של היחיד לערכים ולא הקניה של דפוסי הכרעה מוכנים לשימוש… צבי לם מטרת התוכנית: הצמחת אזרחים תורמים ומעורבים בחברה. · פדגוגיה - תלמידים – התוכנית הערכית משולבת ומוטמעת דרך המקצועות השונים כגון באזרחות – דיבייט, ספרות, תנך, לשון והבעה, אנגלית. הנושאים הערכיים שזורים בתוכנית הלימודים. · תרבות ישראל – תוכנית ערכית מבוססת דילמות מן הכתובים. · מפגשי בוקר – תוכנית מסודרת לחינוך לערכים. חשיבות המפגשים לאקלים חיובי ודיאלוג מיטיב. · שיעורי חינוך – שילוב הנושאים הערכיים בתוך התוכנית הייעוצית עם דגש עליהם. · תורנות ניקיון לתלמידים – שיתוף פעולה. · קבוצות מנהיגות שכבתיות – העצמת הכוח החיובי והמעורבות כחלק מהעצמת מנהיגות אישית לתלמידים. הפקת אירועים באופן עצמאי, ימי שיא כגון יום אורח חיים בריא, סוגיות בגיל ההתבגרות ומניעת התמכרויות. · ועדות לחיים · קהילה - עידוד מעורבות חברתית והתנדבות בקרב התלמידים. ימי נתינה. · קהילה – החטיבה מארחת - הורים מגיעים להרצאות בנושאים רלוונטיים גיל .